Perspektivering

Vi spejler os i medierne, for at få svar på hvem vi er. For hvem er vi?

Vi kan konkludere at der er forskellige effekter i nutidens samfund, som åbner op for muligheden for iscenesættelse i ekstremt omfang. Generation Y er opvokset med et hav af muligheder og skyhøje forventninger til fremtiden. De unge jagter scenen og spotlyset, men spørgsmålet er: er der plads til alle de popstars? Vi lever i dag i et samfund, som karakteriseres af narcissisme. Men begrebet narcissisme har fået en ny betydning, narcissisme er ikke længere ensbetydende med selvkærlighed, egoisme og selvoptagethed. Nynarcissisme er de unges søgen på bekræftelse og anerkendelse. Vi søger respons for vores identitet fra vores omgangskreds. Medierne gør det muligt at modtage respons fra en langt større massemængde. Vi bruger medierne til at skabe en fortælling om os selv, og på den måde skabe os selv – og vores identitet. Vi søger anerkendelse for vores individuelle identitetsvalg. Nutidens generation ønsker at være individuel, vi befinder os på toppen af bjerget ”individualisme”. Nutidens unge generation hører ikke til den ydmyge af slagsen, vi vil alle frem i verden. Vi vil alle hver i sær finde vores individuelle plads i samfundet. Vi fødes ikke længere ind i en bestemt identitet, det er vores eget ansvar at iscenesætte vores identitet.

Det gælder om at iføre sig den rigtige maske i den rigtige sammenhæng. Den offentlige identitetsmaske, modtager den bedste respons i offentligheden. Er man i stand til at kunne variere korrekt og tilrådeligt mellem identitetsmaskerne, vil man opnå den ønskede bekræftelse. Charles Darwin skrev i ”arternes oprindelse” 1859 om evolutionsteorien, hvor han udgav begrebet ”survival of the fittest”. Hvis man oversatte dette begreb direkte til dansk ”den stærkeste overlever”, men det er ikke den korrekte oversættelse. For det individ som er i stand til at tilpasse sig miljøet bedst – overlever. Ved at iklæde sig den rigtige identitetsmaske efter behov, er du i stand til at tilpasse dig det miljø, du befinder dig i. Det er et stort spørgsmål om situationsfornemmelse, hvor man må benytte sig af de resurser man har, for at opnå det bedste udfald. Den bedst tilpassede overlever.

Så længe massemedierne eksisterer, vil muligheden for at iscenesætte og reflektere over sig selv eksistere. Grunden til at iscenesættelsen er eksploderet så betydeligt de seneste ti år, skyldes at muligheden for den enkelte anonyme dansker at blive kendt, er opstået. Man behøver ikke at besidde en speciel egenskab, for at blive en del af V.I. P-loungen. Vi befinder os i de viltre bølger af muligheder, så længe mulighederne eksisterer, vil vi hver i sær forsøge at gribe dem. Men er vi unge reflekterende nok, til at være bevidste om den faretruende risiko at blive omvæltet af bølgerne og synke til bunds?